Jernbane - Banenettverk

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Jernbane - Banenettverk. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde.

Innsender: Kartverket

Eier: Bane NOR SF


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 2

Utgave: 1.0

Oppdatert: 14.02.2019 08:49:04

Godkjent: 14.02.2019

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Jernbaneverket (erstattet)
1.0
Erstattet
Godkjent
03.10.2016

Ingen foreslåtte dokumenter