Jernbane - Banenettverk

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Jernbane - Banenettverk. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Bane NOR SF


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 1.0

Updated: 2/14/2019 8:49:04 AM

Accepted: 14/02/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Jernbaneverket (erstattet)
1.0
Superseded
Accepted
03/10/2016

No suggested documents