Bunnfellingsområder

Datasettet viser utvalgte områder fra datasettet Bunnsedimenter (kornstørrelse) der de kartlagte bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside pdf

Status: Draft

Version number : 1

Version name: 1.0

Updated: 4/27/2022 3:02:22 PM

Draft 27/04/2022

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Geological Survey of Norway
1.0
Draft