Mareano kjemistasjoner

Status: Superseded

Definition: Mareano-stasjoner med analyserte kjemiprøver pr. år.

Updated: 10.11.2021
Date accepted: 01/05/2021
Date superseded: 10/11/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Institute of Marine Research
Version number 1
Version name: 20210501