Gravplass

Datasett for utarbeidelse av gravkart etter gravferdsforskriften § 4 andre avsnitt

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Children and Families


forside pdf

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20210308

Updated: 9/29/2021 10:35:46 AM

Accepted: 01/04/2021

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Ministry of Children and Families
20180601
Superseded
Accepted
01/09/2018

No suggested documents