Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 03/07/2024
Status: Valid
Showing 1151 - 1189 of 1189 hits

Fjernet tjeneste

20.04.2017 00:00

20.07.2017 00:00

Endret datainnhold

31.03.2017 00:00

01.06.2017 00:00

Endret datainnhold

15.02.2017 00:00

01.06.2017 00:00

Endret datainnhold

15.02.2017 00:00

01.06.2017 00:00

Ny tjeneste

14.02.2017 00:00

14.05.2017 00:00

Endret datainnhold

13.02.2017 00:00

01.06.2017 00:00

Fjernet tjeneste

09.02.2017 00:00

10.05.2017 00:00

Endret URL

23.01.2017 00:00

01.05.2017 00:00

Endret URL

23.01.2017 00:00

01.03.2017 00:00

Ny tjeneste

16.01.2017 00:00

16.04.2017 00:00

Fjernet tjeneste

16.01.2017 00:00

16.04.2017 00:00

Endret URL

12.01.2017 00:00

12.01.2017 00:00

Endret URL

04.01.2017 00:00

04.01.2017 00:00

Ny tjeneste

16.12.2016 00:00

16.03.2017 00:00

Fjernet tjeneste

16.12.2016 00:00

16.03.2017 00:00

Ny tjeneste

18.11.2016 00:00

04.01.2017 00:00

Endret datainnhold

19.10.2016 00:00

19.01.2017 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

04.10.2016 00:00

04.10.2016 00:00

Endret URL

03.10.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Endret URL

03.10.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Endret URL

23.09.2016 00:00

23.12.2016 00:00

Endret URL

23.09.2016 00:00

23.12.2016 00:00

Endret URL

15.09.2016 00:00

15.12.2016 00:00

Ny tjeneste

02.09.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Ny tjeneste

02.09.2016 00:00

03.10.2016 00:00

Ny tjeneste

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret datastruktur

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Ny tjeneste

31.08.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Fjernet tjeneste

29.06.2016 00:00

01.07.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Endret URL

15.06.2016 00:00

15.09.2016 00:00

Showing 1151 - 1189 of 1189 hits