Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 26/05/2023
Status: Valid
Showing 951 - 1000 of 1033 hits

Changed URL

19.01.2023 14:46

19.04.2023 14:46

Geonorge websider og distribusjoner

Scheduled downtime

18.04.2023 11:57

22.04.2023 00:00

Norwegian Mapping Authority

The system is temporarily out of service

18.04.2023 12:08

22.04.2023 12:00

New annual edition

23.01.2023 09:10

23.04.2023 16:00

New annual edition

23.01.2023 09:20

23.04.2023 16:00

New annual edition

23.01.2023 09:11

23.04.2023 16:00

New annual edition

23.01.2023 09:11

23.04.2023 16:00

New service

28.04.2023 10:50

28.04.2023 10:50

Changed content in data

01.02.2023 11:04

01.05.2023 11:04

Changed content in data

04.05.2023 09:22

04.05.2023 09:22

Changed level of quality of data

10.02.2023 10:03

10.05.2023 10:03

Changed content in data

26.04.2023 15:57

10.05.2023 20:00

Feil i distribusjon av FKB-Vann og FKB-BygnAnlegg

Temporary operational problems

15.05.2023 12:07

15.05.2023 12:07

Norwegian Mapping Authority

Information

16.05.2023 11:29

22.05.2023 11:29

Removed service

23.02.2023 12:10

23.05.2023 12:10

New service

23.02.2023 12:35

23.05.2023 12:35

Changed data structure

27.02.2023 15:05

27.05.2023 15:05

New version of UML-model

13.02.2023 15:27

30.05.2023 12:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:33

30.05.2023 15:33

New version of UML-model

13.02.2023 15:34

30.05.2023 16:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:33

30.05.2023 16:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:44

30.05.2023 16:00

Discontinued dataset

13.02.2023 15:38

30.05.2023 16:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:42

30.05.2023 16:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:40

30.05.2023 16:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:43

30.05.2023 16:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:37

30.05.2023 16:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:45

30.05.2023 16:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:36

05.06.2023 12:00

New version of UML-model

13.02.2023 15:43

05.06.2023 16:00

New version of UML-model

25.05.2023 09:39

09.06.2023 09:39

Changed data structure

25.05.2023 09:43

09.06.2023 09:43

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Discontinued dataset

26.05.2023 16:20

09.06.2023 16:20

Showing 951 - 1000 of 1033 hits