Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 30/11/2022
Status: Valid
Showing 51 - 55 of 55 hits
NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Scheduled downtime

27.08.2019 00:00

31.08.2019 00:00

NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data

Scheduled downtime

21.08.2019 00:00

24.08.2019 00:00

Driftsmelding

Information

07.05.2019 00:00

28.05.2019 00:00

Driftsmelding

The system has been restored

19.02.2019 00:00

19.05.2019 00:00

Driftsmelding

Information

01.11.2018 00:00

01.02.2019 00:00

Showing 51 - 55 of 55 hits