Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 20/06/2024
Status: Valid
Showing 801 - 850 of 1184 hits

Endret tilgangsnivå

14.02.2022 14:21

15.02.2022 14:21

New service

17.02.2022 13:26

17.02.2022 13:26

New version of UML-model

23.11.2021 15:50

23.02.2022 15:50

New version of UML-model

24.11.2021 13:44

24.02.2022 13:44

Changed data structure

24.11.2021 15:02

24.02.2022 15:02

Changed data structure

24.11.2021 15:02

24.02.2022 15:02

Discontinued dataset

10.12.2021 13:43

28.02.2022 13:43

Discontinued dataset

10.12.2021 13:44

28.02.2022 13:44

New dataset

10.12.2021 13:45

28.02.2022 13:45

Removed service

10.12.2021 13:48

28.02.2022 13:48

Removed service

10.12.2021 13:49

28.02.2022 13:49

New service

10.12.2021 13:50

28.02.2022 13:50

Removed service

30.11.2021 13:59

28.02.2022 13:59

Removed service

30.11.2021 14:02

28.02.2022 14:02

Changed data structure

24.11.2021 15:01

28.02.2022 15:01

Changed content in data

01.12.2021 19:49

01.03.2022 19:49

New service

02.03.2022 15:45

02.03.2022 15:45

Errors in data

09.03.2022 11:28

06.03.2022 11:28

Removed service

06.12.2021 15:54

06.03.2022 15:54

New version of UML-model

08.12.2021 12:00

08.03.2022 12:00

Alle Riksantikvarens karttjenester er nede

Temporary operational problems

09.03.2022 08:58

09.03.2022 08:58

Alle tjenester (visning, beregning og nedlastning)

Temporary operational problems

24.03.2022 09:12

24.03.2022 09:12

New version of UML-model

23.03.2022 14:58

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:28

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:48

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:01

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:42

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:53

04.04.2022 00:00

New administrative divisions

06.01.2022 12:19

06.04.2022 12:19

Unavailable service

13.04.2022 10:33

11.04.2022 12:00

Unavailable service

13.04.2022 10:31

11.04.2022 12:00

Unavailable service

13.04.2022 10:27

11.04.2022 12:00

New dataset

21.04.2022 13:56

21.04.2022 13:56

Changed content in data

25.01.2022 11:55

25.04.2022 11:55

Removed service

10.02.2022 13:48

10.05.2022 13:48

Removed service

10.02.2022 13:53

10.05.2022 13:53

Inadequate updating of data source

13.05.2022 13:24

13.05.2022 13:24

Inadequate updating of data source

13.05.2022 13:41

13.05.2022 13:41

Changed content in data

08.12.2021 12:00

15.05.2022 12:00

New version of UML-model

08.12.2021 12:00

15.05.2022 12:00

New version of UML-model

28.02.2022 13:58

15.05.2022 13:58

New version of UML-model

25.02.2022 15:03

15.05.2022 15:03

Ny eller forbedret funksjonalitet

16.05.2022 12:33

16.05.2022 12:33

Inadequate updating of data source

18.05.2022 14:39

18.05.2022 14:39

New service

20.05.2022 13:33

20.05.2022 13:33

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

23.05.2022 15:38

23.05.2022 15:38

Akvaplan-niva

Scheduled downtime

25.05.2022 15:14

28.05.2022 07:00

New service

02.06.2022 13:50

02.06.2022 13:50

Removed service

02.03.2022 16:05

02.06.2022 16:05

Removed service

02.03.2022 16:09

02.06.2022 16:09

Showing 801 - 850 of 1184 hits