Foreslåtte naturvernområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Foreslåtte naturvernområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet viser områder som er under planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold - Kapittel V.

Updated: 25.10.2021
Date accepted: 01/01/2015
Date superseded: 25/10/2021
Submitter: Norwegian Environment Agency
Owner: Norwegian Environment Agency