Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "Arter av nasjonal forvaltningsinteresse" som er et forvaltningsrettet datasett som distribueres av Miljødirektoratet

Updated: 07.10.2021
Date accepted: 01/01/2015
Date superseded: 07/10/2021
Submitter: Norwegian Environment Agency
Owner: Norwegian Environment Agency