Uuid;Tegneregelnavn;FileUrl;Eier;Tema;Offisiell;Format;DatasetUuid;Datasettnavn;Datasetteier b6357939-f552-4cfe-a91e-288c6b426e5f;Akvakulturlokaliteter;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/akvakulturlokaliteter_wms-qgis_v2.sld;Kartverket;Kyst og fiskeri;Ja;sld;4ca8af5e-ffc7-4636-847d-4eca92c4a3b0;Akvakultur - lokaliteter;Fiskeridirektoratet 805eb83b-62f9-4b92-837c-e640052d2a1a;Anlegg med farlig stoff;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/anleggmedfarligstoff_qgis_v1.sld;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Samfunnssikkerhet;Nei;sld;12fa3360-ce91-4f02-82c8-22ff85cf0c67;Anlegg med farlig stoff;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eb81c9d2-80d3-4078-8d43-b3afff9b41ee;Farlig stoff;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/farligstoff_esri_v1.lyr;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Samfunnssikkerhet;Ja;lyr;12fa3360-ce91-4f02-82c8-22ff85cf0c67;Anlegg med farlig stoff;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 29565972-a216-4d6e-b1a9-d7b11f152674;Arealbruk;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/arealbruk_qgis_v2.sld;Kartverket;Befolkning;Ja;sld;a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd;Arealbruk;Statistisk sentralbyrå 65bd8d7f-b3ee-4e80-9e49-6211591af988;AR50 - Arealtyper;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/ar50arealtyper_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;41f6b000-c394-41c5-8ebb-07a0a3ec914f;Arealressurskart - AR50 - Arealtyper;Norsk institutt for bioøkonomi c396982b-d573-4fdd-87bd-db994cf46ea3;AR50 - Jordbruk;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/ar50jordbruk_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;76255ebe-2a0e-401e-87c8-7618dd196cf2;Arealressurskart - AR50 - Jordbruk;Norsk institutt for bioøkonomi ad5b6cd7-30b2-46a0-9119-a85ba850f487;Befolkning på rutenett 1km;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/befolkningparutenett1km_qgis_v1.sld;Statistisk sentralbyrå;Befolkning;Ja;sld;d7780544-408f-450a-a0b1-1eef3ac4cd9a;Befolkning på rutenett 1000 m 2018;Statistisk sentralbyrå f0d37d9e-72a1-40b7-bd7d-970055c2e7f3;Befolkning 250m;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/befolkning250m_esri_v1.lyr;Statistisk sentralbyrå;Befolkning;Ja;lyr;fa79e0b3-3b66-4fd1-8d0c-07fd59a7e168;Befolkning på rutenett 250 m;Statistisk sentralbyrå ef0cab21-33c1-4d06-9909-b04a6ed71ac3;Befolkning 250m;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/befolkning250m_qgis_v3.sld;Kartverket;Befolkning;Ja;sld;fa79e0b3-3b66-4fd1-8d0c-07fd59a7e168;Befolkning på rutenett 250 m;Statistisk sentralbyrå cb5ce6f8-ac95-4cc9-8cbb-72b104ccd56b;Befolkning på rutenett 5km;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/befolkningparutenett5km_qgis_v2.sld;Kartverket;Befolkning;Ja;sld;1f10071e-fc43-4a21-8d77-d5394246c388;Befolkning på rutenett 5000 m 2018;Statistisk sentralbyrå b495f6e4-e0c2-4567-bcac-1f696eee4a9c;Berggrunn N250 - flate;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/berggrunnn250flate_wms-qgis_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;7c39be66-77b6-4b74-b58d-53b6bee90067;Berggrunn N250;Norges geologiske undersøkelse 08d52239-1bcd-4081-b71e-b8a022a4b7fa;Berggrunn N250 - lineamenter;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/berggrunnn250lineamenter_wms-qgis_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;7c39be66-77b6-4b74-b58d-53b6bee90067;Berggrunn N250;Norges geologiske undersøkelse 41427950-507e-425b-819f-7620b3b0d984;Bergrettigheter;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/bergrettigheter_esri_v1.lyr;Direktoratet for mineralforvaltning;Geologi;Ja;lyr;b3c319bd-910d-4663-8ce8-23a246afe879;Bergrettigheter;Direktoratet for mineralforvaltning 08464454-d876-4986-a4da-c09a09275679;Bergrettigheter;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/bergrettigheter_qgis_v1.sld;Direktoratet for mineralforvaltning;Geologi;Ja;sld;b3c319bd-910d-4663-8ce8-23a246afe879;Bergrettigheter;Direktoratet for mineralforvaltning f27e0974-0a96-40e8-b9c7-2abcd4cf14dd;Biogeografiske regioner - grense;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/biogeografiskeregionergrense_wms-qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Natur;Ja;sld;40558d42-4636-46e1-8132-4c136777a341;Biogeografiske regioner;Miljødirektoratet 63cdb4a0-790f-47e8-8335-5ac07dc8b8cb;Biogeografiske regioner - område;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/biogeografiskeregioneromrade_wms-qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Natur;Ja;sld;40558d42-4636-46e1-8132-4c136777a341;Biogeografiske regioner;Miljødirektoratet 144d8ad3-feeb-4427-88f5-4f4452d10642;Brannalarmsentraler;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/brannalarmsentraler_esri_v2.lyr;Kartverket;Samfunnssikkerhet;Ja;lyr;c4436a5f-1e22-461a-8209-786f7052acb5;Brannalarmsentraler;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 58b03af2-e9f3-480c-9521-69e5d0e269af;Brannstasjoner etter kasernering;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/brannstasjoneretterkasernering_esri_v1.sld;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Samfunnssikkerhet;Ja;sld;0ccce81d-a72e-46ca-8bd9-57b362376485;Brannstasjoner;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 30c60f3f-bc09-489a-bda6-42e027191e34;Brannstasjoner etter stasjonstype;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/brannstasjoneretterstasjonstype_esri_v1.lyr;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Samfunnssikkerhet;Ja;lyr;0ccce81d-a72e-46ca-8bd9-57b362376485;Brannstasjoner;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 477f7468-2907-4115-a05e-067ea37abc19;Eksplosivanlegg;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/eksplosivanlegg_esri_v1.lyr;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Samfunnssikkerhet;Ja;lyr;ceef6c79-27ea-4e3e-895d-33d2a64763bf;Eksplosivanlegg;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2da96412-9ad3-439d-900b-e0ad423f18f0;Eksplosivanlegg;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/eksplosivanlegg_qgis_v1.sld;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Samfunnssikkerhet;Nei;sld;ceef6c79-27ea-4e3e-895d-33d2a64763bf;Eksplosivanlegg;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 9220cf5b-d226-421d-8abe-807659ac90e2;Fiskeriplasser;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/fiskeriplasser_wms-qgis_v2.sld;Kartverket;Kyst og fiskeri;Ja;sld;33c6b359-1379-4b6a-9f42-4bd13c67616e;Fiskeplasser - aktive redskap;Fiskeridirektoratet 9bbf44c1-996e-4075-8285-f393940569a3;FKB-AR5 - Arealtype;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/fkbar5arealtype_wms-qgis_v3.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;FKB-AR5;Geovekst 7b750353-784e-420c-afec-61dfbc22fe75;FKB-AR5 - Bonitet;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/fkbar5bonitet_wms-qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;FKB-AR5;Geovekst 4b725bda-2f1d-4238-b956-62c2e441c596;FKB-AR5 - Grunnforhold;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/fkbar5grunnforhold_wms-qgis_v3.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;FKB-AR5;Geovekst 41c79f91-3feb-4682-adf3-58d6eb32a4f5;FKB-AR5 - Hovedgrupper;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/fkbar5hovedgrupper_wms-qgis_v3.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;FKB-AR5;Geovekst 1e9c4da5-54bb-4a2e-ba9a-a2b3264691ec;FKB-AR5 - Jordbruksareal;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/fkbar5jordbruksareal_wms-qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;FKB-AR5;Geovekst 781abf78-6ae6-4ee3-ab39-4bdfa80fb5f7;FKB-AR5 - Skogbonitet;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/fkbar5skogbonitet_wms-qgis_v3.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;FKB-AR5;Geovekst 3dd223e7-08e1-4e45-a483-76f6ad0cca7e;FKB-AR5 - Treslag;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/fkbar5treslag_wms-qgis_v3.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;FKB-AR5;Geovekst 6f5e3401-4df2-4190-ac89-82d50c65b1f4;Skyte- og øvningsfelt;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/skyteogovningsfelt_wms-qgis_v1.sld;Forsvarsbygg;Forurensning;Ja;sld;3d0fe246-ae76-4e88-af1f-c0b0405e83c1;Forsvarets skyte- og øvingsfelt;Forsvarsbygg c71a141d-7cc2-4606-b39d-07b2665a7e61;Grus og pukk;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/grusogpukk_wms_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501;Grus og pukk;Norges geologiske undersøkelse f339fb24-4328-4e98-bf94-a929b14b6b14;Inngrepsfri natur i Norge 2013;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/inngrepsfrinaturinorge2013_wms-qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Natur;Ja;sld;277bda73-b924-4a0e-b299-ea5441de2d3b;Inngrepsfri natur i Norge 2013;Miljødirektoratet aad5101e-b8a9-4eac-b461-6983a4493a71;Jordkvalitet;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/jordkvalitet_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;112d6261-f649-4668-ab3a-8d6ed3fc63d9;Jordsmonn - Jordkvalitet;Norsk institutt for bioøkonomi 9102c365-e3bd-47d4-b80d-0b305a3ca7e2;Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - områdetype;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kartlagteogverdsattefriluftslivsomraderomradetype_wms-qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Friluftsliv;Ja;sld;91e31bb7-356f-4478-bcba-d5c2de6e91bc;Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Miljødirektoratet 8921889f-d972-4969-9aa9-6e92f446751a;Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder - verdibeskrivelse;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kartlagteogverdsattefriluftslivsomraderverdibeskrivelse_wms-qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Friluftsliv;Ja;sld;91e31bb7-356f-4478-bcba-d5c2de6e91bc;Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;Miljødirektoratet 4b67eac7-37df-4ecf-8013-e849b10dbb3d;Korallrev - forbudsområder;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/korallrevforbudsomrader_wms-qgis_v1.sld;Fiskeridirektoratet;Kyst og fiskeri;Ja;sld;3be8f59c-cf30-47b5-ab5d-61abab25942b;Korallrev - forbudsområder;Fiskeridirektoratet 33dd3442-de5e-4b4b-9b1e-ff2285e680fa;Kulturminner - Enkeltminner heldekkende;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnerenkeltminnerheldekkende_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;17150d2c-b50d-4792-80f4-0cb2ec5eaa79;Kulturminner - Enkeltminner;Riksantikvaren 6a688dbf-6806-46ac-9028-5a60ba6f852e;Kulturminner - Kulturmiljøer heldekkende;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnerkulturmiljoerheldekkende_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;17adbcac-bbb2-4efc-ab51-756573c8f178;Kulturminner - Kulturmiljøer;Riksantikvaren 3481a576-4b58-4e38-889f-9bce8cc23d66;Kulturminner - Kulturmiljøer omriss;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnerkulturmiljoeromriss_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;17adbcac-bbb2-4efc-ab51-756573c8f178;Kulturminner - Kulturmiljøer;Riksantikvaren 896aa657-47dd-498b-9452-6ba3701b7872;Kulturminner - Kulturmiljøer skravur;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnerkulturmiljoerskravur_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;17adbcac-bbb2-4efc-ab51-756573c8f178;Kulturminner - Kulturmiljøer;Riksantikvaren e3bc5d32-f4eb-499b-b8f1-455d20db6fee;Kulturminner - Lokaliteter heldekkende;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnerlokaliteterheldekkende_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;c6896f24-71f9-4203-9b6f-faf3bfe1f5ed;Kulturminner - Lokaliteter;Riksantikvaren 868a372d-6eb3-475d-8665-6299e57f33f6;Kulturminner - Lokaliteter omriss;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnerlokaliteteromriss_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;c6896f24-71f9-4203-9b6f-faf3bfe1f5ed;Kulturminner - Lokaliteter;Riksantikvaren cfa83a30-0846-42de-9923-001f08ec6319;Kulturminner - Lokaliteter skravur;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnerlokaliteterskravur_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;c6896f24-71f9-4203-9b6f-faf3bfe1f5ed;Kulturminner - Lokaliteter;Riksantikvaren 4ced6ed4-6585-4914-a58d-79df707c2d13;Kulturminner - Sikringssoner heldekkende;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnersikringssonerheldekkende_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673;Kulturminner - Sikringssoner;Riksantikvaren 756983e2-0392-4776-8a82-4543ce382636;Kulturminner - Sikringssoner omriss;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnersikringssoneromriss_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Ja;sld;0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673;Kulturminner - Sikringssoner;Riksantikvaren 3704657d-1f10-4ea7-8b6f-28a9ca996b18;Kulturminner - Sikringssoner skravur;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kulturminnersikringssonerskravur_qgis_v1.sld;Riksantikvaren;Kulturminner;Nei;sld;0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673;Kulturminner - Sikringssoner;Riksantikvaren 68360f0c-6d3f-4c20-b28d-5b6ce5e97b24;Kvikkleire - Faregrad;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/kvikkleirefaregrad_qgis_v1.sld;Norges vassdrags- og energidirektorat;Samfunnssikkerhet;Ja;sld;a29b905c-6aaa-4283-ae2c-d167624c08a8;Kvikkleire;Norges vassdrags- og energidirektorat 1974a60c-5cc3-4081-8f60-13c2d61f7d14;Infiltrasjonsevne;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/infiltrasjonsevne_wms-qgis_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;3de4ddf6-d6b8-4398-8222-f5c47791a757;Løsmasser;Norges geologiske undersøkelse ba2e1448-79f8-4621-8fe5-eae46292c480;Løsmasser WMS;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/losmasserwms_wms-qgis_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;3de4ddf6-d6b8-4398-8222-f5c47791a757;Løsmasser;Norges geologiske undersøkelse dd531c7c-bec4-4bb2-9f4f-fc246913c21b;Mektighet;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/mektighet_wms-qgis_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;3de4ddf6-d6b8-4398-8222-f5c47791a757;Løsmasser;Norges geologiske undersøkelse aebf6da6-5744-4b4e-a3ef-1ea79a59712c;Låssettingsplasser;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/lassettingsplasser_wms-qgis_v1.sld;Fiskeridirektoratet;Kyst og fiskeri;Ja;sld;fb59846b-edb3-4631-ba85-90dd0193e3be;Låssettingsplasser;Fiskeridirektoratet 3f6f43b2-3680-4a73-aeb6-e53d0b2141f4;Marin grense - areal under marin grense;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/maringrensearealundermaringrense_wms-qgis_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;cf8ccec7-9505-4d84-94a9-eac9c69971d3;Marin grense;Norges geologiske undersøkelse ed08b556-575d-4064-8a2a-e28e083cc3c2;Marin grense - flate;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/maringrenseflate_wms-qgis_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;cf8ccec7-9505-4d84-94a9-eac9c69971d3;Marin grense;Norges geologiske undersøkelse 1e64a64b-896a-48fb-a2d3-a40f032813fa;Marin grense - punktobservasjoner;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/maringrensepunktobservasjoner_wms-qgis_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;cf8ccec7-9505-4d84-94a9-eac9c69971d3;Marin grense;Norges geologiske undersøkelse 29080660-679c-480c-9e6f-b1845d8678f3;Markagrensen - flate;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/markagrensenflate_wms-qgis_v1.sld;Kartverket;Plan;Ja;sld;45e9ba77-388c-40eb-87df-e34e9d9ab300;Markagrensen;Kartverket 9851a24c-86b0-4f8f-a719-d64512aa8d1e;Markagrensen - linje;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/markagrensenlinje_wms-qgis_v1.sld;Kartverket;Plan;Ja;sld;45e9ba77-388c-40eb-87df-e34e9d9ab300;Markagrensen;Kartverket 19a84648-8c1e-4f9a-954e-f76851ca4c7e;Industrimineraler;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/industrimineraler_wms_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;378d5f88-de1f-4d1e-b99a-7b0f0dd52951;Mineralressurser;Norges geologiske undersøkelse 34ee07e1-5efa-457c-8762-c51b81a98bfb;Metaller;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/metaller_wms_v1.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;378d5f88-de1f-4d1e-b99a-7b0f0dd52951;Mineralressurser;Norges geologiske undersøkelse deeb17d7-5c7e-4da0-a759-5770afeafd19;Naturstein;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/naturstein_wms-qgis_v2.sld;Norges geologiske undersøkelse;Geologi;Ja;sld;378d5f88-de1f-4d1e-b99a-7b0f0dd52951;Mineralressurser;Norges geologiske undersøkelse 099cdbb4-908a-456b-86e4-a3169eaee493;Laksefjorder;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/laksefjorder_wms-qgis_v1.sld;Fiskeridirektoratet;Kyst og fiskeri;Ja;sld;b12d041d-03d4-4562-b333-bc9d7c9bd123;Nasjonale laksefjorder;Fiskeridirektoratet 16ae6690-ed72-49c5-a6dc-164e67a76a81;Naturvernområder - polygoner;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/naturvernomraderpolygoner_qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Natur;Ja;sld;5857ec0a-8d2c-4cd8-baa2-0dc54ae213b4;Naturvernområder;Miljødirektoratet 9fa85c15-b9ef-4ba8-b9c4-760569c3b941;Naturvernområder - punkt;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/naturvernomraderpunkt_wms-qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Natur;Ja;sld;5857ec0a-8d2c-4cd8-baa2-0dc54ae213b4;Naturvernområder;Miljødirektoratet 6fa42438-8634-4757-8031-5061c1b5a71b;Navigasjonsinstallasjoner;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/navigasjonsinstallasjoner_esri_v1.lyr;Kystverket;Kyst og fiskeri;Ja;lyr;94b8c392-e2c8-426a-8dbe-ae828049a1df;Navigasjonsinstallasjon;Kystverket e5efbf41-4f2a-4a26-ba1f-99e4c3f557dc;Strandsone;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/strandsone_esri_v1.sld;Statistisk sentralbyrå;Friluftsliv;Ja;sld;1b359df9-1d36-4e90-815d-5cf98c6a8cb2;Potensielt tilgjengelig strandsone;Statistisk sentralbyrå ed3e573a-4eb9-4fff-9045-60820d1ab081;Reindrift - Avtaleområde;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftavtaleomrade_wms-qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;7f88f401-4e0e-4be6-9e12-265c7b23505d;Reindrift - Avtaleområde;Landbruksdirektoratet 0ddbf300-f8da-4099-ac0f-fb3226939020;Reinekspropriasjonsområde;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reinekspropriasjonsomrade_qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;1c64c5ff-0069-4f8e-9a2b-948c7ce3d527;Reindrift - Ekspropriasjonsområde;Landbruksdirektoratet 09616c4a-964c-4777-9dfa-cc0b502518b3;Flyttlei;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/flyttlei_wms-qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;f9c1e228-892f-4f1a-9e4e-b6d6149f373c;Reindrift - Flyttlei;Landbruksdirektoratet 5414c301-cf9c-4aa5-922a-719894db4723;Reinkonsesjonsområde;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reinkonsesjonsomrade_wms-qgis_v3.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;49efb2b2-93e3-4175-b10b-65b509d73c2a;Reindrift - Konsesjonsområde;Landbruksdirektoratet 71a4647e-d267-4f08-b308-3267e4acde07;Konvensjonsområde;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/konvensjonsomrade_qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;5cb86063-3f66-4d7a-9799-0551e2e21a46;Reindrift - Konvensjonsområde;Landbruksdirektoratet b35b79e7-c269-4403-8fa6-b1baf9931f29;Oppsamlingsområde;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/oppsamlingsomrade_qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;a02e84ec-322c-47a7-a626-ca02d57d1f7e;Reindrift - Oppsamlingsområde;Landbruksdirektoratet 037d94b0-4a03-421e-93e1-cbed417c731d;Reinbeitedistrikt - flate;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reinbeitedistriktflate_wms-qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;6bfec384-92cf-44d3-863b-0187afa06658;Reindrift - Reinbeitedistrikt;Landbruksdirektoratet 3bf29376-ca7a-4d9b-825d-b4ce3e133159;Reinbeitedistrikt - grense;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reinbeitedistrikt_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;6bfec384-92cf-44d3-863b-0187afa06658;Reindrift - Reinbeitedistrikt;Landbruksdirektoratet cf326f92-afcd-4c90-b264-169565bc9083;Reinbeiteområde - flate;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reinbeiteomradeflate_wms-qgis_v2.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;d02dc4bd-77d5-4b3b-a316-5a488b6fe811;Reindrift - Reinbeiteområde;Landbruksdirektoratet f7ac83a4-8234-4a41-8df6-316bc4918b54;Reinbeiteområde - grense;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reinbeiteomradegrense_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;d02dc4bd-77d5-4b3b-a316-5a488b6fe811;Reindrift - Reinbeiteområde;Landbruksdirektoratet eabc9e72-d022-4f6f-849d-3c43a0625186;Reindrift - Reindriftsanlegg - Linje;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftreindriftsanlegglinje_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;8dfa67c5-3099-4353-9ce0-72f9ebd44a2c;Reindrift - Reindriftsanlegg;Landbruksdirektoratet e0b649d1-e7f0-4fd1-b0b7-31a2d7cf61fc;Reindrift - Reindriftsanlegg - punkt;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftreindriftsanleggpunkt_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;8dfa67c5-3099-4353-9ce0-72f9ebd44a2c;Reindrift - Reindriftsanlegg;Landbruksdirektoratet cee1a438-6f31-4391-b2ed-8e0b066457ba;Reindrift - Restriksjonsområde - Flate;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftrestriksjonsomradeflate_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;05a9cb73-639e-48ab-8533-bd80521a84bf;Reindrift - Restriksjonsområde;Landbruksdirektoratet ba0b28aa-5f7b-4ca3-bffc-90611f7b63d6;Reindrift - Restriksjonsområde - Linje;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftrestriksjonsomradelinje_wms-qgis_v3.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;05a9cb73-639e-48ab-8533-bd80521a84bf;Reindrift - Restriksjonsområde;Landbruksdirektoratet 3fd06103-a202-4094-b687-40309800c3c3;Reindrift - Siidaområde;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/siidaomrade_wms-qgis_v2.sld;Kartverket;Landbruk;Ja;sld;00828ff6-b1e4-4916-9d65-50199e293c1e;Reindrift - Siidaområde;Landbruksdirektoratet 4b493a89-5424-47fd-8c71-37c78016b2a3;Reindrift - Trekklei;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/trekklei_wms-qgis_v2.sld;Kartverket;Landbruk;Ja;sld;95b0d396-a6fe-462b-8753-120efd0b60f3;Reindrift - Trekklei;Landbruksdirektoratet 206a88a3-740a-404d-93f2-de0e9921d271;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftarstidsbeitehostbeite_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;6383f5a8-3a4d-48fc-8c67-f1eeec24fd8b;Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;Landbruksdirektoratet be1a93ce-109e-4c3b-97eb-9e22709b3dec;Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftarstidsbeitehostvinterbeite_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;85a4c5e3-25ab-427c-b664-bbac2d0c9e79;Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite;Landbruksdirektoratet 5e8cbb6f-527f-4f6e-ab19-3f621f31efb6;Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftarstidsbeitesommerbeite_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;d5d1e2d4-7dc0-47ce-8776-ff64b07d788e;Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite;Landbruksdirektoratet e8e86605-ffaf-4811-aa34-36b5ffc2011d;Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftarstidsbeitevinterbeite_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;63f655ef-f625-43cf-a512-bb8164bf53a4;Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite;Landbruksdirektoratet cbc57119-69ad-4daf-af1d-64d162ac7cf0;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/reindriftarsbeitevarbeite_wms-qgis_v1.sld;Norsk institutt for bioøkonomi;Landbruk;Ja;sld;fa02a652-cd6d-4828-9fb5-7bd4515aa6d0;Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;Landbruksdirektoratet 7676fc31-0994-4949-8861-6932a43e2f54;Sentrumssoner;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/sentrumssoner_esri_v1.lyr;Statistisk sentralbyrå;Befolkning;Ja;lyr;65509eba-5301-473c-8a91-84b2bba59173;Sentrumssoner;Statistisk sentralbyrå a7b4e475-6b96-458b-a137-d8c99091fd99;Statlig sikra friluftsområder;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/statligsikrafriluftsomrader_qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Friluftsliv;Ja;sld;e08ad2cb-3262-4a78-bc58-2f3b5c5ccfd2;Statlig sikra friluftslivsområder;Miljødirektoratet f1a8d15f-e718-402a-a038-fffb3a8ca93e;SPR - flate;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/statligeplanretningslinjerfordifferensiertforvaltningavstrandsonenlangssjoen_qgis_v1.sld;Kartverket;Plan;Ja;sld;f50f228a-9482-4821-97df-41166c1f5a9b;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;Kartverket 5dfc0caa-fde4-4d40-8a7c-84dc41a667ef;SPR - grense;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/sprgrense_qgis_v1.sld;Kartverket;Plan;Ja;sld;f50f228a-9482-4821-97df-41166c1f5a9b;Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen;Kartverket 19e1ad7b-3a60-480b-a089-018282436772;Stormflo;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/stormflo_qgis_v1.sld;Kartverket;Samfunnssikkerhet;Ja;sld;fbb95c67-623f-430a-9fa5-9cfcea8366b3;Stormflo;Kartverket 1f432c91-925f-4938-97c7-22e5101c0ac1;Storulykkeanlegg;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/storulykkeanlegg_qgis_v1.sld;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Samfunnssikkerhet;Nei;sld;63190f80-8692-492a-8e7a-b2cb0a59d27a;Storulykkeanlegg;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 856f6708-ab55-4a44-9939-434760073306;Storulykkeanlegg;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/storulykkeanlegg_esri_v1.lyr;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;Samfunnssikkerhet;Ja;lyr;63190f80-8692-492a-8e7a-b2cb0a59d27a;Storulykkeanlegg;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap d6e85e10-14de-4723-86b8-c0245918fdff;Støysoner skyte- og øvningsfelt;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/stoysonerskyteogovningsfelt_wms-qgis_v1.sld;Forsvarsbygg;Forurensning;Ja;sld;21d93ab2-868f-4ef9-986b-bf362746f4bd;Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt;Forsvarsbygg ddfc5bad-61ea-4bbf-849e-8e820c46915e;Støysoner lufthavn;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/stoysonerlufthavn_wms-qgis_v1.sld;Avinor;Forurensning;Ja;sld;1489f7f8-40c8-4dc4-83b6-bcf277b56506;Støysoner lufthavn;Avinor 0c6634de-2666-4fdd-9da2-ab28b93f618a;Særlig verdifulle områder i Barentshavet;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/saerligverdifulleomraderibarentshavet_wms_v1.sld;Miljødirektoratet;Kyst og fiskeri;Ja;sld;1bf63cd3-3cde-4f81-b4f6-535677da1079;Særlig verdifulle områder i havområdene;Miljødirektoratet 47cebedb-f84a-4ab2-87af-9e9ee2b24f09;Særlig verdifulle områder i Nordsjøen;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/saerligverdifulleomraderinordsjoen_wms_v1.sld;Miljødirektoratet;Kyst og fiskeri;Ja;sld;1bf63cd3-3cde-4f81-b4f6-535677da1079;Særlig verdifulle områder i havområdene;Miljødirektoratet c0fd67cd-91a5-41db-b117-80c88827cfee;Særlig verdifulle områder i Norskehavet;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/saerligverdifulleomraderinorskehavet_wms_v1.sld;Miljødirektoratet;Kyst og fiskeri;Ja;sld;1bf63cd3-3cde-4f81-b4f6-535677da1079;Særlig verdifulle områder i havområdene;Miljødirektoratet ef89f46e-ef77-4efa-a836-f029b856056d;Tare - høstefelt;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/tarehostefelt_wms-qgis_v1.sld;Fiskeridirektoratet;Kyst og fiskeri;Ja;sld;4d0bd656-640b-4592-be35-e7435aa313dc;Tare - høstefelt;Fiskeridirektoratet 4bc75eea-3c5d-4d73-8542-69a9ae851fb8;Tettsteder;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/tettsteder_esri_v1.lyr;Statistisk sentralbyrå;Befolkning;Ja;lyr;b4135456-43af-43fa-8111-7652b7c53b19;Tettsteder;Statistisk sentralbyrå 969cd8b4-4268-4e56-a75d-cf63105dda51;Tettsteder;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/tettsteder_qgis_v1.sld;Statistisk sentralbyrå;Befolkning;Ja;sld;b4135456-43af-43fa-8111-7652b7c53b19;Tettsteder;Statistisk sentralbyrå 365c518d-0f19-4164-bdac-3ad2aaed6283;Tur- og friluftsruter - Annen rute;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/turogfriluftsruterannenrute_qgis_v2.sld;Kartverket;Friluftsliv;Ja;sld;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;Tur- og friluftsruter;Kartverket 79fcd041-eee3-4fb7-bde5-26de29106145;Tur- og friluftsruter - Fotruter;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/turogfriluftsruterfotruter_qgis_v1.sld;Kartverket;Friluftsliv;Ja;sld;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;Tur- og friluftsruter;Kartverket 41ccd46c-bfb4-42bf-b602-b9f05a57d24f;Tur- og friluftsruter - Fotruter - type;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/turogfriluftsruterfotrutertype_qgis_v1.sld;Kartverket;Friluftsliv;Ja;sld;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;Tur- og friluftsruter;Kartverket c7d9dcb5-3484-4b69-9859-0120afbd62a9;Tur- og friluftsruter - gradering;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/turogfriluftsruterfotrutergradering_qgis_v1.sld;Kartverket;Friluftsliv;Ja;sld;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;Tur- og friluftsruter;Kartverket d5858083-426d-47bf-97f1-d8388b708729;Tur- og friluftsruter - Ruteinformasjon;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/turogfriluftsruterruteinformasjon_qgis_v1.sld;Kartverket;Friluftsliv;Ja;sld;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;Tur- og friluftsruter;Kartverket 2ed6d5f3-ee0b-4f38-8006-46d8e1723ace;Tur- og friluftsruter - Skiløype;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/turogfriluftsruterskiloype_qgis_v4.sld;Kartverket;Friluftsliv;Ja;sld;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;Tur- og friluftsruter;Kartverket 39c75616-e0b0-4569-9f38-14a1bab59b1a;Tur- og friluftsruter - Skiløype - preparering;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/turogfriluftsruterskiloypepreparering_qgis_v1.sld;Kartverket;Friluftsliv;Ja;sld;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;Tur- og friluftsruter;Kartverket 3e1d9a56-4c0a-421f-931e-3f762186bd69;Tur- og friluftsruter - sykkelruter;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/turogfriluftsrutersykkelruter_qgis_v2.sld;Kartverket;Friluftsliv;Ja;sld;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;Tur- og friluftsruter;Kartverket 629e7028-61f0-4e36-b5ff-c2b1b7f8dd6f;Utvalgte naturtyper - flate;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/utvalgtenaturtyperflate_qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Natur;Ja;sld;2c0072de-f702-401e-bfb3-5ad3d08d4c2d;Utvalgte naturtyper;Miljødirektoratet 65ccf01d-2534-4b22-8ce7-f5ec0e89a181;Utvalgte naturtyper - punkt;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/utvalgtenaturtyperpunkt_wms-qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Natur;Ja;sld;2c0072de-f702-401e-bfb3-5ad3d08d4c2d;Utvalgte naturtyper;Miljødirektoratet 9b330448-6f6f-43e8-97a7-faa001eb7797;Verdifulle kulturlandskap;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/verdifullekulturlandskap_qgis_v1.sld;Miljødirektoratet;Natur;Ja;sld;a6368bed-4896-41d3-92aa-cc2b4261adc3;Verdifulle kulturlandskap;Miljødirektoratet 1a27d25c-51b5-49dd-b497-51371d007462;Virksomhetsstatistikk på ruter, 1000m;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/virksomhetsstatistikkparuter1000m_esri_v1.lyr;Statistisk sentralbyrå;Befolkning;Ja;lyr;c8c7f433-ce61-4089-b67b-f5250172643f;Virksomhetsstatistikk på ruter;Statistisk sentralbyrå 10fe6121-1293-4b03-813a-637035c07c50;Virksomhetsstatistikk på ruter, 250m;http://register.geonorge.no/register/kartografi/files/virksomhetsstatistikkparuter250m_esri_v1.lyr;Statistisk sentralbyrå;Befolkning;Ja;lyr;c8c7f433-ce61-4089-b67b-f5250172643f;Virksomhetsstatistikk på ruter;Statistisk sentralbyrå