Villreinområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Villreinområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv.

Updated: 28.10.2021
Date accepted: 01/01/2015
Date superseded: 28/10/2021
Submitter: Norwegian Environment Agency
Owner: Norwegian Environment Agency