Villreinområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Villreinområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency


Villreinområder

Status: Sosi-valid

Version: 2.0

Updated: 6/13/2022 10:12:04 AM

Accepted: 28/10/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Environment Agency
Superseded
Accepted
01/01/2015

No suggested documents