Viktige naturtyper

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Foreslåtte naturvernområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold.

Status: Sosi-valid

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 8/13/2019 9:59:05 AM Date accepted: 01/01/2015