Vertikalbilde

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet Vertikalbilde. (leveranse av bildedata, orienteringsdata og vertikalbildedekning fra flyfotografering)

Updated: 23.03.2017
Date accepted: 01/03/2013
Date superseded: 23/03/2017
Date draft: 07/10/2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: versjon 2.1