Verdifulle kulturlandskap

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Verdifulle kulturlandskap" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier.

Status: Sosi-valid

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 7/20/2017 3:10:35 PM Date accepted: 01/01/2015