Verdifulle kulturlandskap

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Verdifulle kulturlandskap" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Verdifulle kulturlandskap

Status: Sosi-valid

Version: 2.0

Updated: 6/13/2022 10:13:56 AM

Accepted: 29/10/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 10/11/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Environment Agency
Superseded
Accepted
01/01/2015

No suggested documents