Vannkraft

Status: Superseded

Definition: Dokumentet er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification, og gir en detaljert beskrivelse for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt.

Updated: 22.05.2017
Date accepted: 20/04/2017
Date superseded: 22/05/2017
Date draft: 20/04/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: Versjon 1.2