Tilgjengelighet

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Tilgjengelighet

Status: Sosi-valid

Version: 1.3

Updated: 5/18/2022 2:39:18 PM

Accepted: 18/05/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents