Tilfluktsrom - offentlige

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Tilfluktsrom - offentlige

Status: Sosi-valid

Version: 20191001

Updated: 11/6/2019 3:07:59 PM

Accepted: 06/11/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents