Storulykkeanlegg

Status: Sosi-valid

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Storulykkeanlegg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Updated: 07.09.2023
Date accepted: 18/09/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection
Version: Versjon 20170303