Storulykkeanlegg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Storulykkeanlegg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Storulykkeanlegg

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20170303

Updated: 9/7/2023 8:58:02 AM

Accepted: 18/09/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Norwegian Directorate for Civil Protection
Versjon 20170303
Draft