Stormflo

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stormflo" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Stormflo

Status: Sosi-valid

Version: 20180601

Updated: 1/15/2019 12:29:35 PM

Accepted: 15/01/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents