Stedsnavn for vanlig bruk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stedsnavn" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Stedsnavn for vanlig bruk

Status: Valid

Version: 20181115

Updated: 11/24/2023 9:10:27 AM

Accepted: 26/08/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20181115
Superseded
Accepted
18/02/2019
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
20181115
Draft
Norwegian Mapping Authority
20210101
Draft