Stedsnavn for vanlig bruk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stedsnavn" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Sosi-valid

Version: 20210101

Updated: 3/8/2022 12:47:54 PM

Accepted: 16/12/2021

Draft 18/01/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20181115
Superseded
Accepted
26/08/2019
Norwegian Mapping Authority
20181115
Superseded
Accepted
26/08/2019
Norwegian Mapping Authority
20181115
Superseded
Accepted
18/02/2019

No suggested documents