Stedsnavn

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stedsnavn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Stedsnavn

Status: Sosi-valid

Version: 5.0

Updated: 7/5/2018 3:01:55 PM

Accepted: 20/07/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 20/07/2017

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
5.0
Draft