Stedfestingsdata for påviste eller avdekkede ledninger

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stedfestingsdata for påviste eller avdekkede ledninger" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 20190101

Updated: 1/17/2019 9:45:46 AM

Accepted: 17/01/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20190101
Retired
Accepted
17/01/2019
Norwegian Mapping Authority
20190101
Superseded
Accepted
14/01/2019

No suggested documents