Stedfestingsdata for påviste eller avdekkede ledninger

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stedfestingsdata for påviste eller avdekkede ledninger" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Stedfestingsdata for påviste eller avdekkede ledninger

Status: Valid

Version: 20190101

Updated: 8/21/2023 2:45:07 PM

Accepted: 17/01/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20190101
Retired
Accepted
17/01/2019
Norwegian Mapping Authority
20190101
Superseded
Accepted
14/01/2019

No suggested documents