Små vannverk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Små vannverk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping AuthorityStatus: Valid

Version: 20210701

Updated: 11/3/2021 2:43:40 PM

Accepted: 04/10/2021

Appoval text:
UML-modell er godkjent, men produktspesifikasjon er ikke utarbeidet

Draft 03/11/2021

No historical documents

No suggested documents