Skredfaresoner

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Skredfaresoner" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Plan for skredfarekartlegging legger grunnlaget for prioriteringene med hensyn på farekartlegging for ulike typer skred.

Updated: 04.09.2019
Date accepted: 16/08/2017
Date superseded: 04/09/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 2
Version name: 1.1