Sjøkart - Maritim infrastruktur

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Sjøkart - Maritim infrastruktur" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Sjøkart - Maritim infrastruktur

Status: Sosi-valid

Version: 20201020

Updated: 2/9/2021 1:46:31 PM

Accepted: 24/11/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 09/02/2021

No historical documents

No suggested documents