Sjøkart - Dybdedata

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Sjøkart - Dybdedata" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 16.07.2020
Date accepted: 05/12/2018
Date superseded: 16/07/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 20181101