Sjøkart - Dybdedata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Sjøkart - Dybdedata" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Sjøkart - Dybdedata

Status: Sosi-valid

Version: 20201001

Updated: 7/16/2020 2:59:35 PM

Accepted: 16/07/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20181101
Superseded
Accepted
05/12/2018

No suggested documents