Sentrumssoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Sentrumssoner" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


Sentrumssoner

Status: Sosi-valid

Version: 20171101

Updated: 7/5/2018 3:18:02 PM

Accepted: 05/07/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents