S100 Kartdata

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "S100 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Updated: 12.01.2016
Date accepted: 12/01/2016
Date draft: 03/11/2015
Submitter: Norwegian Polar Institute
Owner: Norwegian Polar Institute
Version: Versjon oktober 2015