Sårbare marine bunndyr - observasjonsdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Institute of Marine Research

Owner: Institute of Marine Research


Sårbare marine bunndyr - observasjonsdata

Status: Sosi-valid

Version: 20201201

Updated: 9/27/2021 10:29:44 AM

Accepted: 22/09/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 27/09/2021

No historical documents

No suggested documents