Sårbare marine biotoper - modellert utbredelse

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Institute of Marine Research


Sårbare marine biotoper - modellert utbredelse

Status: Sosi-valid

Version: 15012022

Updated: 1/13/2022 10:23:28 AM

Accepted: 13/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents