Reindrift - Vårbeite

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift Vårbeite" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Updated: 08.09.2019
Date accepted: 19/06/2017
Date superseded: 08/09/2019
Date draft: 19/06/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: versjon 20170315