Reindrift - Vårbeite

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift Vårbeite" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Updated: 19.06.2017
Date accepted: 01/05/2015
Date superseded: 19/06/2017
Submitter: Norwegian Agriculture Agency
Owner: Norwegian Agriculture Agency