Reindrift - Trekklei

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift - Trekklei" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Updated: 21.12.2022
Date accepted: 08/09/2019
Date superseded: 21/12/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: versjon 20190801