Reindrift - Restriksjonsområde

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift - Restriksjonsområde" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: versjon 20170315

Updated: 6/19/2017 9:43:38 AM

Accepted: 19/06/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 19/06/2017

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20160415
Superseded
Accepted
22/09/2016

No suggested documents