Reindrift - Reinbeiteområde

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift-Reinbeiteområde" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Reinbeiteområde

Status: Sosi-valid

Version: versjon 20170315

Updated: 11/25/2022 9:09:40 AM

Accepted: 19/06/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 19/06/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20160415
Superseded
Accepted
22/09/2016

No suggested documents