Reindrift - Konvensjonsområde

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift - Konvensjonsområde" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Updated: 19.06.2017
Date accepted: 22/09/2016
Date superseded: 19/06/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: versjon 20160415