Reindrift - Avtaleområde

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift - Avtaleområde" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Updated: 21.12.2022
Date accepted: 19/06/2017
Date superseded: 21/12/2022
Date draft: 19/06/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version: versjon 20170315