Reindrift - Avtaleområde

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift - Avtaleområde" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Avtaleområde

Status: Sosi-valid

Version: versjon 20221017

Updated: 12/21/2022 2:15:37 PM

Accepted: 21/12/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20170315
Superseded
Accepted
19/06/2017
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20170315
Superseded
Accepted
24/03/2017
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20160415
Superseded
Accepted
22/09/2016
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20170315
Draft