Radon aktsomhet

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Radon aktsomhet" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt enn andre.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Radon aktsomhet

Status: Sosi-valid

Version: 1.1

Updated: 12/7/2021 8:14:22 PM

Accepted: 17/11/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 07/12/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents