Produktspesifikasjon: Akkumulasjonsrater for organisk karbon i havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Produktspesifikasjon: Akkumulasjonsrater for organisk karbon i havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak

Status: Submitted

Version: V.1

Updated: 8/15/2023 4:21:55 PM

No historical documents

No suggested documents