Primærdata Lufthavn

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet Primærdata Lufthavn

Submitter: Avinor

Owner: Avinor


Primærdata Lufthavn

Status: Draft

Version: Versjon 20141101

Updated: 12/1/2016 3:07:58 PM

Draft 01/12/2016

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Avinor
Versjon 20141101
Draft