Primærdata kystkontur

Primærdata kystkontur definerer grense mellom sjø og land til bruk i alle Statens kartverks produkter

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Primærdata kystkontur

Status: Draft

Version: versjon 1.0 – 01.12.2011

Updated: 9/14/2020 2:25:47 PM

Draft 14/09/2020

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
versjon 1.0 – 01.12.2011
Draft