Organiske miljøgifter i marine sedimenter

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Institute of Marine Research

Owner: Institute of Marine Research


Organiske miljøgifter i marine sedimenter

Status: Sosi-valid

Version: 20220201

Updated: 1/18/2022 8:41:47 AM

Accepted: 17/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 18/01/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Institute of Marine Research
20210102
Superseded
Accepted
21/06/2021

No suggested documents