NRL - Nasjonalt register over luftfartshindre distribusjon

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Nasjonalt register over luftfartshindre» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL inneholder luftfartshindre samlet inn som følge av «Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre».

Updated: 21.12.2022
Date accepted: 28/08/2018
Date superseded: 21/12/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: Versjon 20180322