NRL - Nasjonalt register over luftfartshindre distribusjon

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Nasjonalt register over luftfartshindre» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Nasjonalt register over luftfartshindre - NRL inneholder luftfartshindre samlet inn som følge av «Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshindre».

Updated: 24.06.2022
Date accepted: 23/05/2022
Date retired: 24/06/2022
Date draft: 23/06/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: Versjon 1.0